Zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 is het agentschap Onroerend Erfgoed verantwoordelijk voor het onderzoek van toevalsvondsten. Een toevalsvondst moet altijd op korte termijn behandeld worden. Hierdoor beperkt de onderzoeksopdracht zich tot het evalueren van het bodemarchief en het ex situ bewaren van mogelijk archeologisch materiaal dat dreigt vernietigd te worden. Binnen deze context is een voorafgaand bureauonderzoek niet mogelijk.

Meer informatie