De tweede editie van het Visserijrapport staat in het teken van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie dat in 2014 in werking is getreden. Het wetgevende kader waarbinnen de Vlaamse visserij opereert, wordt grotendeels bepaald door het GVB, maar Vlaanderen legt ook eigen accenten door de principes in eigen beleidsmaatregelen te vertalen. Daarnaast biedt het VIRA een algemene beschrijving van de visserij op basis van concrete cijfers met specifieke aandacht voor structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren. Over de aquacultuur is een apart hoofdstuk opgenomen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum December 2014
Publicatietype Rapport
Thema's Visserij , Landbouw- en visserijbeleid