Het Visserijrapport, VIRA, geeft een uitvoerige beschrijving van de Vlaamse visserij en aquacultuur op basis van de recentste cijfers voor structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Wat zijn de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de visserij en aquacultuur? Het rapport bevat een SWOT-analyse, die een goed beeld geeft van wat er leeft in de sector.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Visserij , Landbouw- en visserijbeleid