Het Depotnetwerk is een belangrijke realisatie van het Onroerenderfgoeddecreet. Het agentschap Onroerend Erfgoed start het Vlaams Depotnetwerk op en coördineert het gedurende drie jaar (2015-2018). Het verenigt alle erkende onroerenderfgoeddepots en zet in op afstemming tussen de depots, het stroomlijnen van het deponeringsproces en het sensibiliseren van de brede erfgoedsector. Het rapport geeft een stand van zaken van het Depotnetwerk, gaat in op wat het netwerk de afgelopen drie jaar realiseerde en formuleert een toekomsttraject.

Meer informatie