Het jeugdwerkbeleidsplan is de leidraad van de Vlaamse regering om het Vlaamse jeugdwerk te versterken en te dynamiseren. Het geeft een goed beeld van de huidige toestand van het jeugdwerk in Vlaanderen en van de zaken waaraan prioritair moet worden gewerkt.
Publicatiedatum
Februari 2001
Publicatietype
Beleidsdocument