Het rapport bevat cijfers over de aantallen personeelsleden die ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, gereaffecteerd en/of wedertewerkgesteld werden, en die wedertewerkgesteld werden als administratieve ondersteuning in een niet-organiek ambt. Het bevat ook cijfergegevens over de personeelsleden die niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld werden.