De folder legt beknopt uit wat de Vlaamse sociale bescherming is en overloopt de drie zorgbudgetten: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor mensen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De folder geeft ook een korte introductie in de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en hoe de Vlaamse sociale bescherming investeert in ouderenzorg. Iedereen in Vlaanderen betaalt elk jaar een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Folder
Thema's
Gezondheidszorg , Ouderen , Personen met een handicap , Premies en subsidies welzijn, gezondheid en gezin