De folder legt beknopt uit wat de Vlaamse sociale bescherming is en inhoudt. De folder overloopt de drie zorgbudgetten het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor mensen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De folder geeft ook een korte introductie in de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en hoe de Vlaamse sociale bescherming investeert in ouderenzorg. De folder licht toe hoe inwoners in Brussel zich bij de Vlaamse sociale bescherming kunnen aansluiten.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Folder
Thema's Premies en subsidies welzijn, gezondheid en gezin , Personen met een handicap , Ouderen