Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een zorgbudget van 300 euro per maand. Het gaat naar een vaste groep van kinderen en volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een zorgbudget is dus een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft een zorgbehoevende de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp hij of zij ermee wil betalen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Januari 2019
Publicatietype Folder
Thema's Premies en subsidies welzijn, gezondheid en gezin , Personen met een handicap , Ouderen , Gezondheidszorg