De brochure geeft aan de hand van recente cijfers een beeld van de bevolking, het welzijn, de economie, de cultuur, de mobiliteit, ... in Vlaanderen. Een aantal Vlaamse gegevens worden in een Belgisch en Europees (EU28) perspectief geplaatst.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Oktober 2016
Publicatietype Statistieken
Thema's Statistieken , Algemeen beeld Vlaanderen