De publicatie bevat de officieuze coördinatie van de teksten van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) bijgewerkt tot en met het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012.