Sinds de wolf officieel beschermd is via de Conventie van Bern (1979) en de Europese habitatrichtlijn (1992), vertoont de soort in Europa een voorzichtig herstel. Op 3 januari 2018 kwam voor het eerst sinds meer dan een eeuw een wilde wolf in Vlaanderen terecht om er zich vervolgens te vestigen. Drie jaar later heeft een succesvolle reproductie geleid tot de eerste Vlaamse wolvenroedel in het noorden van de provincie Limburg. Andere zwervende individuen vormen sindsdien een extra aanwijzing voor een blijvende of, op zijn minst, regelmatige aanwezigheid in Vlaanderen. De studie heeft tot doel om op basis van wolvenuitwerpselen een beeld te schetsen van de voedselkeuze van de eerste wolven in Vlaanderen sinds het begin van de rekolonisatie.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Timo Van der Veken, Koen Van Den Berge, Jan Gouwy, Filip Berlengee, Kurt Schamp
Reeks Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (8)