Scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en buitengewoon basisonderwijs ontvangen extra lestijden voor het voeren van een gelijkeonderwijskansenbeleid (GOK), mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor het gewone secundaire onderwijs liep in het schooljaar 2016-2017 de vijfde GOK-cyclus ten einde. Voor het buitengewoone basis- en secundaire onderwijs ging het om de derde cyclus. In het derde jaar van elke cyclus gaat de onderwijsinspectie na of de aanwending van de aanvullende lestijden kwaliteitsvol verloopt en of de school de doelstellingen bereikt. Het inspectieteam houdt daarbij rekening met de schoolcontext en de leerlingenkenmerken. De onderwijsinspectie gebruikte bij de controles van het schooljaar 2016-2017 dezelfde werkwijze als voorheen.
Publicatiedatum
Januari 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Secundair onderwijs , Gelijke kansen in het onderwijs , Buitengewoon onderwijs