Advies van de Algemene Raad van de SARC, i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het voorontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking

Publicatiedatum Januari 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Bibliotheken en cultuurcentra , Beleid en regelgeving