Advies van de SERV over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB).
Publicatiedatum Juli 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Arbeidsmarkt , Beleid en regelgeving werk