Het rapport geeft de voortgang weer van het actieplan dat het voorkomen, de selectieve inzameling en de recyclage van biomassa(rest)stromen verder wil stimuleren met het oog op kosten-, grondstof-/materiaal- en energiebesparingen. Het rapport biedt een kader voor de overheid en de sectoren om samen verder het duurzame beheer van biomassa(rest)stromen in Vlaanderen te implementeren in de periode 2015-2020 en nieuwe acties te formuleren waar nodig.

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Energiebesparing , Energiebeleid , Duurzame energie