Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de vrije tijd en de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren tussen tien en achttien jaar die in een instelling verblijven. Welke rol spelen residentiële voorzieningen in de vrijetijdsbesteding van de jongeren die er verblijven? Hoe ervaren deze jongeren het aanbod? Doen ze mee met de jeugdwerkactiviteiten buiten de voorziening? Welke rol kan het jeugdwerk spelen?

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum December 2016
Publicatietype Rapport
Thema's Kinderen en jongeren , Jeugd