Zorginspectie zet binnen een meerjarenplan een sectoroverschrijdende inspectieronde op rond vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit zijn alle maatregelen die een beperking van iemands keuzevrijheid of bewegingsvrijheid inhouden. Het rapport geeft de resultaten weer van de inspecties die werden uitgevoerd bij de gemeenschapsinstellingen in het najaar 2017. De inspecties omvatten drie grote luiken: het preventieve beleid, de afzondering en separatie in beleid en praktijk, en het verbeterbeleid.
Publicatiedatum
Oktober 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kinderen en jongeren , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid