Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee- en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen