De vruchtbaarheidsproblematiek bij melkvee neemt de laatste jaren toe. De publicatie geeft meer inzicht in de oorzaken en reikt kennis aan om een optimale vruchtbaarheid te kunnen bereiken.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Juli 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Dieren