Tegen 2020 heeft België de doelstelling om 13% van het bruto finaal eindverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Met de andere gewesten en de federale overheid is daarvoor een samenwerkingsakkoord afgesloten, met de verdeling van de te behalen Belgische doelstelling. In het kader van deze verdeling moeten de subdoelstellingen voor 2020 in het Energieplan 2020 geactualiseerd worden en afgestemd op de Vlaamse bijdrage. Tussen de productieprognose voor groene energie en de productiedoelstellingen uit het Energieplan 2020 is nog een kloof, waarvoor bijkomende maatregelen op korte termijn nodig zijn. De Vlaamse Regering hecht daarvoor haar goedkeuring aan de conceptnota 'Warmteplan 2020', dat de bijkomende maatregelen bevat.
Publicatiedatum
Juni 2017
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Duurzame energie , Energiebeleid
Auteur(s)
Lydia Peeters, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 2014-2019