De Commissie Diversiteit vraagt een structurele aanpak die de arbeidsomstandigheden van personen met een arbeidshandicap bewaakt en die voorziet in een systeem van ondersteuning op maat in transities naar werk en gedurende de ganse loopbaan. Verder vindt de commissie het belangrijk dat ondernemingen en organisaties inzetten op een HR-beleid dat vertrekt vanuit een focus op de talenten en competenties van personen, los van een eventuele arbeidshandicap. Om werkbaar werk te faciliteren pleit zij ervoor om ondernemingen en organisaties te stimuleren om in hun HR-beleid aandacht te hebben voor individuele noden én voor een aanpak op organisatieniveau.

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Kwaliteit van de arbeid