Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkbaarheidsprofiel zorg- en welzijnssector 2019. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2019

Werkbaarheidsprofiel zorg- en welzijnssector 2019. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2019

Het rapport brengt op basis van de opeenvolgende werkbaarheidsmetingen de werkbaarheidssituatie van werknemers uit de zorg- en welzijnssector in beeld. Waar de werkbaarheidsgraad in de zorg- en welzijnssector in het vorige decennium systematisch toenam van 56,1% in 2004 naar 60,0% in 2010, noteren we sindsdien een gevoelige daling van het aandeel werknemers met een werkbare job naar 54,4% in 2016 en naar 50,8% in 2019. Overde volledige meetperiode 2004-2019 is er daarmee sprake van een significante terugval in de sectorale werkbaarheidsgraad. De zorg- en welzijnssector volgt daarmee de recente negatieve trend op de Vlaamse arbeidsmarkt, maar de daling van de werkbaarheidsgraad zet zich in de sector opvallend scherper door.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kwaliteit van de arbeid
Auteur(s)
Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe