Het werkprogramma van de SERV geeft inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2016 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad, op het vlak van de advisering over het begrotingsbeleid en in het kader van zijn andere decretale opdrachten (Stichting Innovatie & Arbeid en Competent) wil verrichten.

Publicatiedatum December 2015
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving