In 2016 werd bij leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs burgerzin en burgerschapseducatie gepeild. Na de peiling kwamen verschillende onderwijsactoren in een werkseminarie samen om te reflecteren over de peilingsresultaten en over manieren om de prestaties van leerlingen te verbeteren. De brochure bevat een korte samenvatting van de resultaten, de neerslag van de gesprekken in de werkgroepen en aanbevelingen.

Publicatiedatum September 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Eindtermen en ontwikkelingsdoelen