Advies over de wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft een aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan.

Publicatiedatum September 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Energiebeleid