Briefadvies van 2 december 2021 over het ontwerp tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 in functie van het fit-for-55 pakket.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Energiebeleid