Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingsbesluit ad-hoc waarborgen Gigarant en waarborgvoorwaarden drie financieringstypes bankenplan. Advies SERV

Wijzigingsbesluit ad-hoc waarborgen Gigarant en waarborgvoorwaarden drie financieringstypes bankenplan. Advies SERV

Beleidsadvies
mei 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 houdende ad-hoc waarborgen voor ondernemingen en waarborgen voor financieringsfondsen en kredietportefeuilles en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 tot bepaling van de voorwaarden voor de drie financieringstypes uit het ’bankenplan', vermeld in hoofdstuk III/2 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Economie en ondernemen
Doelgroep
Ruim publiek