De VRWI vindt het positief dat er werk wordt gemaakt van een woonvisie op lange termijn, waarin een antwoord wordt gezocht op maatschappelijke uitdagingen die we voor de toekomst moeten aanpakken. De visienota en het bijhorende doelstellingenkader zetten de grote krijtlijnen uit; zonder echter veel concrete invulling. Die zal heel doordacht en goed onderbouwd moeten gebeuren en daarbij rijst vooral de vraag naar de financiële impact.