De praktijkgerichte literatuurstudie geeft educatieve aanpakken die de interesse, de motivatie, de nieuwsgierigheid en het zelfvertrouwen van meisjes en jongens (8-16 jaar) voor wetenschap, techniek en wiskunde aanwakkeren en die een blijvend effect hebben op hun leerprestaties. Het boek wil leraren wetenschappen, wiskunde en techniek inspireren bij hun onderwijspraktijk. De recentste wetenschappelijke inzichten op het gebied van wetenschappen-, wiskunde- en techniekonderwijs worden verrijkt met tal van praktijkvoorbeelden die bruikbaar zijn in de concrete klaspraktijk. De studie is ook bruikbaar voor directies, pedagogische begeleiders en onderwijsonderzoekers. Het boek behandelt vier kernvragen: Wat wil je bereiken met wetenschaps-, wiskunde- en techniekonderwijs? Hoe kan je wetenschap, wiskunde en techniekonderwijs vorm geven in de klas? Welke invloed hebben persoonlijke kenmerken zoals gender, het prestatieniveau en de leerstijl van de leerling op de interesse en motivatie voor wetenschap, wiskunde en techniek? Ten slotte: Wat is de rol van de leraar in dit alles?
No issue available in the documents provided

Bestel per post

De prijs bedraagt €8,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Meer informatie

Publicatiedatum April 2013
Publicatietype Boek
Thema's Onderwijs - algemeen
Auteur(s) Hilde Van Houte, Bea Merckx, Jan De Lange, Melissa De Bruyker
Reeks Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek