Eenmanszaak of vennootschap

De eerste keuze die u moet maken, is of u een eenmanszaak of een vennootschap ((opent in nieuw venster)) opricht.

Eenmanszaak

 • Bij een eenmanszaak is er geen duidelijke scheiding tussen uw persoonlijk vermogen en dat van uw onderneming.
 • De inkomsten die u verwerft via uw zaak, worden beschouwd als uw persoonlijk inkomen, en daarop betaalt u personenbelasting.
 • U bent persoonlijk aansprakelijk. U staat dus met heel uw vermogen, uw persoonlijk vermogen inbegrepen, in voor de risico's van de onderneming.

Vennootschap

 • Er is een duidelijke scheiding tussen uw eigen vermogen en dat van uw vennootschap. Als bedrijfsleider of vennoot kunt u uzelf wel een loon uitkeren, maar de gemaakte winst blijft in principe eigendom van de vennootschap.
 • Op de inkomsten van uw vennootschap betaalt u vennootschapsbelasting.
 • Een vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid en staat (juridisch gezien) volledig op zichzelf, met eigen rechten, plichten en een eigen vermogen dat gescheiden is van dat van de vennoten.

Wie voor het eerst een eigen zaak begint, kiest vaak voor de eenmanszaak. Die is eenvoudiger op te richten dan de vennootschap en er is minder startkapitaal vereist. Het is ook eenvoudiger en goedkoper om van een eenmanszaak over te stappen naar een vennootschap dan omgekeerd. Toch is het belangrijk om over uw keuze grondig na te denken. Als u bijvoorbeeld grote investeringen moet doen, kan het misschien interessant zijn om toch voor een vennootschap te kiezen. Een boekhouder of accountant kan u bij die belangrijke keuze zeker advies geven.

Vennootschapsvormen

Als u kiest voor een vennootschap, dan moet u een keuze maken uit deze vier basisvennootschapsvormen voor uw op te richten onderneming:

 • de maatschap
 • de besloten vennootschap (bv)
 • de naamloze vennootschap (nv)
 • de coöperatieve vennootschap (cv)

Die vennootschapsvormen hebben elk hun eigen kenmerken. Als beginnende ondernemer hangt de keuze van uw vennootschapsvorm af van verschillende elementen.

 • Wilt u alleen werken? Of liever met partners (vennoten)?
 • Hebt u startkapitaal nodig en zo ja, hebt u voldoende startkapitaal?
 • Kunt u starten zonder te investeren of moet u sowieso investeren?
 • Hoeveel risico bent u bereid te lopen voor het geval dat het fout gaat?
 • Hoe zwaar zijn uw boekhoudkundige en administratieve verplichtingen?
 • Wilt u op termijn extra aandeelhouders laten instappen?

Gedetailleerde informatie over elke vennootschapsvorm vindt u in de VLAIO-brochure 'Mijn eigen zaak: Starten met kennis van zaken'.