Geadresseerd reclamedrukwerk

  • Contacteer de afzender en vraag om u te schrappen uit het klantenbestand of de verzendlijst.
  • Als u geen reclamedrukwerk op naam meer wil ontvangen dat u niet hebt aangevraagd, kunt u zich inschrijven op de Robinsonlijst ((opent in nieuw venster)).

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Stickers met ja of nee voor gratis pers of reclamedrukwerk
  • Kleef een antireclamesticker op uw brievenbus. Daarmee kunt u ook aangeven of u nog gratis huis-aan-huis-bladen (gratis pers) wenst of niet. De sticker is te verkrijgen in de publieke ruimte van uw postkantoor (tussen de andere gratis info) of bij uw gemeente of intercommunale.
  • Hebt u al een antireclamesticker, maar krijgt u toch nog ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus? Dan kunt u een klacht indienen bij uw gemeente. De OVAM raadt steden en gemeenten aan om het GAS-reglement te gebruiken als reclamebedelers de antireclamestickers niet respecteren.

Gemeentelijk drukwerk en verkiezingsdrukwerk

Gemeentelijke informatie en verkiezingsdrukwerk wordt niet beschouwd als reclamedrukwerk. De postdiensten zijn verplicht om drukwerk van uw gemeente of van politieke partijen in uw brievenbus te stoppen, ook als er een antireclamesticker op de brievenbus plakt.