Welke regelgeving is van toepassing?

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor woninghuur. Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.

Huurwet

Enkele belangrijke elementen uit de federale huurwet zijn:

  • De verhuurder moet de huurprijs van het pand en eventuele gemeenschappelijke kosten openbaar afficheren (inbreuken op deze verplichting kunnen door de gemeente worden bestraft met een administratieve boete).
  • In het huurcontract moet o.a. de huurprijs en de huurtermijn vastgelegd worden.
  • De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren.
  • Bij de start van het huurcontract is het ook verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het pand op te maken en samen met het huurcontract te laten registreren.
  • De huurder moet een huurwaarborg van 2 of 3 maanden huur betalen.

Lees meer over de huurwet in de brochure 'De huurwet (opent in nieuw venster)' of op de website 'private huur (opent in nieuw venster)'

Vlaams Woninghuurdecreet

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. Op 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Het decreet geldt voor huurcontracten die vanaf die datum zijn gesloten voor een huurwoning gelegen in Vlaanderen.

Meer informatie vindt u in de brochures van Wonen-Vlaanderen of op de website www.woninghuur.vlaanderen (opent in nieuw venster).

Voor vragen over de regelgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk woninghuur (opent in nieuw venster).