Welke regelgeving is van toepassing?

Een huis staat te huur
© Brecht Van Maele

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor woninghuur. Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.

Impact corona op de huurmarkt

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt. Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen ((opent in nieuw venster)) in het Vlaamse Gewest.

Huurwet

Enkele belangrijke elementen uit de federale huurwet zijn:

  • De verhuurder moet de huurprijs van het pand en eventuele gemeenschappelijke kosten openbaar afficheren (inbreuken op deze verplichting kunnen door de gemeente worden bestraft met een administratieve boete).
  • In het huurcontract moet o.a. de huurprijs en de huurtermijn vastgelegd worden.
  • De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren.
  • Bij de start van het huurcontract is het ook verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het pand op te maken en samen met het huurcontract te laten registreren.
  • De huurder moet een huurwaarborg van 2 of 3 maanden huur betalen.

Lees meer over de huurwet in de brochure 'De huurwet ((opent in nieuw venster))' of op de website 'private huur ((opent in nieuw venster))'

Vlaams Woninghuurdecreet

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. Op 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Het decreet geldt voor huurcontracten die vanaf die datum zijn gesloten voor een huurwoning gelegen in Vlaanderen.

Meer informatie vindt u in de brochures van Wonen-Vlaanderen of op de website www.woninghuur.vlaanderen ((opent in nieuw venster)).

Voor vragen over de regelgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk woninghuur ((opent in nieuw venster)).