Er bestaan verschillende soorten registratiebelastingen:

  • Verkooprechten moet u betalen bij de aankoop van een woning, een appartement of een bouwgrond.
  • Schenkbelastingen moet u betalen bij de schenking van een onroerend goed of van een roerend goed dat u laat registreren.
  • Verdeelrechten moet u betalen als u een deel van een onroerend goed overkoopt van een mede-eigenaar.
  • Recht op hypotheekvestiging moet u betalen op de hypothecaire lening die u aangaat voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed.