Voorwaarden

 • Het renteloze renovatiekrediet is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt vanaf 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
  (Wie een woning of appartement met slechte energieprestatie na erfenis of geschonken krijgt en binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor de Energielening+)
 • Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet (woonkrediet) aanvraagt, kan bij de kredietgever naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet afsluiten. Het renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet.
 • Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijgt u dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. U krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De rentesubsidie geldt enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen
  • Een appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
 • Alle details over alle voorwaarden vindt u op Energiesparen.be (website van het VEKA) in de veelgestelde vragen over het renteloze renovatiekrediet ((opent in nieuw venster)).

Procedure

U kunt het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij onderstaande kredietverstrekkers. Dit renovatiekrediet moet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor aankoop van woning/appartement worden afgesloten bij dezelfde kredietgever.

Momenteel kunt u voor het renteloze renovatiekrediet terecht bij de volgende

Uitbetaling van de rentesubsidie

 • De kredietgevers zullen in het eerste trimester van elk jaar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) informeren over de intresten die in het kader van het renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.
 • Het VEKA zal vervolgens, na controle, telkens in het tweede trimester (vermoedelijk in de maand mei) de rentesubsidie uitbetalen aan de kredietnemer.
  De intrest die u in 2021 betaalt aan uw kredietgever, zal dus normaal gezien in het tweede trimester van 2022 door het VEKA automatisch aan u worden uitbetaald.

Meer details over de procedure vindt u op Energiesparen.be (website van het VEKA) in de veelgestelde vragen over het renteloze renovatiekrediet ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Op Energiesparen.be staat een calculator om te berekenen hoeveel u bespaart met de rentesubsidie voor het renovatiekrediet ((opent in nieuw venster)) (dat u afsluit bij een hypothecair krediet voor aankoop).

Rentesubsidie en ontleningsbedrag volgens te behalen EPC-label
Aankoop vanaf 2021
met EPC-label vóór renovatie
Renovatiekrediet
Maximaal ontleningsbedrag
bij de kredietgever
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Rentesubsidie
van de Vlaamse overheid
Woning
met EPC-label E of F
30.000 euroMinimaal EPC-label C100%
45.000 euroMinimaal EPC-label B100%
60.000 euroEPC-label A100%
Appartement
met EPC-label D, E of F
30.000 euroMinimaal EPC-label B100%
45.000 euroEPC-label A100%

Wetgeving

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18-12-2020

Veelgestelde vragen