Voorwaarden

 • De renteloze lening is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt, erft of krijgt vanaf 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Met ‘erven’ wordt de datum van overlijden bedoeld (= ‘openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit).
  Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaams gewest.
 • De renteloze leningen gelden enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van
  • de woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen
  • het appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet aanvraagt, zal bij de kredietgever naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet kunnen afsluiten. Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijgt u dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. U krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Het renteloos renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet, dat pas vanaf 2021 kan aangevraagd worden.
 • Wie vanaf 2021 een woning of appartement erft of geschonken krijgt en geen woonkrediet bij een kredietgever afsluit, zal bij het lokale Energiehuis terechtkunnen voor een renteloze Energielening+ (met een looptijd van maximaal 20 jaar).
 • Zie voor meer details de veelgestelde vragen over renteloos renovatiekrediet ((opent in nieuw venster)) op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Procedure

Rentesubsidie voor renovatiekrediet

Voor het renteloze renovatiekrediet kunt u terecht bij de volgende

 • banken: Argenta, Axa, Belfius, Bank van Breda, Beobank, BNP-Paribas, CKV, Crelan, DVV verzekeringen, Elantis, Europabank, ING, KBC, Triodos en vdk bank
 • sociale kredietmaatschappijen: Hypostart, Landwaarts Sociaal Woonkrediet, N.V. Elk zijn Huis, Onesto Kredietmaatschappij, Volkskrediet de Toren, West-Vlaams Woonkrediet.
 • Andere kredietinstellingen zullen volgen in de loop van de volgende maanden

Wanneer wordt de rentesubsidie uitbetaald?

 • De kredietgevers zullen in het eerste trimester van elk jaar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) informeren over de intresten die in het kader van het renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.
 • Het VEKA zal vervolgens, na controle, telkens in het tweede trimester (vermoedelijk in de maand mei) de rentesubsidie uitbetalen aan de kredietnemer.
  De intrest die u in 2021 betaalt aan uw kredietgever, zal dus normaal gezien in het tweede trimester van 2022 door het VEKA automatisch aan u worden uitbetaald.

Renteloze Energielening+

Voor de Energielening+ kunt u contact opnemen met het Energiehuis dat voor uw gemeente de Energieleningen toekent. Op mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Rentesubsidie voor renovatiekrediet bij een kredietgever

Aankoop
in 2021 van
Renovatiekrediet
Maximaal ontleningsbedrag
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Rentesubsidie van de Vlaamse overheid
woning
met EPC-label
E of F
30.000 euroMinimaal
EPC-label C
100%
45.000 euroMinimaal
EPC-label B
100%
60.000 euroEPC-label A100%
appartement
met EPC-label
D, E of F
30.000 euroMinimaal
EPC-label B
100%
45.000 euroEPC-label A100%

Renteloze Energielening+ via Energiehuis

In 2021
geërfd of geschonken
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Renteloze Energielening+
Maximaal ontleningsbedrag

woning
met EPC-label
E of F
Minimaal
EPC-label C
30.000 euro
Minimaal
EPC-label B
45.000 euro
EPC-label A60.000 euro
appartement
met EPC-label
D, E of F
Minimaal
EPC-label B
30.000 euro
EPC-label A45.000

Wetgeving

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18-12-2020

Meer info