CNG en LNG

Wat?

CNG (Compressed Natural Gas) is samengeperst aardgas.

LNG (Liquified Natural Gas) is vloeibaar aardgas.

Verkeersbelastingen

  • personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en lichte vrachtwagens (geheel of gedeeltelijk) aangedreven met CNG zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting. De vrijstelling geldt tot en met december 2020.
  • er geldt geen vrijstelling in de jaarlijkse verkeersbelasting voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen als de fiscale pk > 11. Ter compensatie wordt de BIV in dat geval verminderd met 4.000 EUR.

LPG

Wat?

LPG is geen aardgas maar een vloeibaar mengsel van gassen. Het is een restproduct van olieraffinage.

Verkeersbelastingen

  • voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die voorzien zijn van een LPG-installatie is de aanvullende verkeersbelasting verschuldigd en wordt de groene verkeersbelasting verminderd met 100 EUR
  • de BIV berekend op het motorvermogen wordt met 298 EUR verminderd als het voertuig bij inschrijving voorzien is van een LPG-installatie