Om een geldig rijbewijs te krijgen en te behouden, moet u rijgeschikt zijn. Dat wil zeggen dat u mentaal en fysiek voldoende fit bent om uw voertuig veilig te besturen.

Hebt u een aandoening, letsel of ziekte of neemt u medicijnen waardoor u uw voertuig niet meer veilig kunt besturen? Dan kunnen er voorwaarden en beperkingen aan uw rijbewijs worden gekoppeld.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te controleren of hij beantwoordt aan de vastgelegde medische normen (PDF bestand opent in nieuw venster). Ga bij twijfel zo snel mogelijk naar uw huisarts. Voor een rijgeschiktheidsonderzoek en attest kunt u terecht bij CARA ((opent in nieuw venster)) (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing).

Wie beroepsmatig personen vervoert, moet minimaal om de 5 jaar een medisch onderzoek ondergaan voor het ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

Contact

Neem contact op met CARA ((opent in nieuw venster)) voor meer info.