Zelf studeren? Of een opleiding volgen?

Er zijn 2 manieren om de examens voor te bereiden:

 • U volgt een erkend opleidingscursus bij een opleidingscentrum. Met zo’n opleiding op zak hoeft u minder stage te volgen.
 • Of u studeert de leerstof zelf.

Opleidingscursussen

Voor brevetten II, IV en V duurt een opleidingscursus bij een opleidingscentrum minimaal 120 uur:

 • 60 uur verkeersreglementering
 • 30 uur automechanica
 • 30 uur lesmethodes.

Voor brevet III volgt u minimaal 90 uur les:

 • 60 uur verkeersreglementering
 • 30 uur lesmethodes.

Voor brevet I – (adjunct-)rijschooldirecteur – bestaat er geen opleiding. U mag altijd een cursus bedrijfsbeheer volgen in een opleidingscentrum. Download een gratis cursus bedrijfsbeheer ((opent in nieuw venster)).

Infosessies

U kunt zich vrijblijvend inschrijven bij een opleidingscentrum voor een gratis infosessie ‘Hoe word ik rijlesgever’. Tijdens die sessie komt u meer te weten over:

 • het profiel van rijinstructeur
 • de wettelijke voorwaarden
 • de opleidingscursus
 • de stage
 • de tewerkstellingsmogelijkheden
 • het loon.

Wilt u een opleidingscursus in een opleidingscentrum volgen? Dan raden we u aan zo’n infosessie te volgen.

Leerstof per brevet

Dit is de leerstof die u voor het schriftelijke en het mondelinge examen moet kennen:

Brevet III
 • Verkeersreglementering
Brevet II, IV en V
 • Verkeersreglementering
 • Mechanica
Brevet I
 • Bedrijfsbeheer: hoe een rijschool leiden en beheren
 • Koninklijk besluit rijbewijzen
 • Koninklijk besluit rijscholen

Bekijk de leerstof in detail ((opent in nieuw venster)).

Motorstage

Om de examens voor brevet IV (motorinstructeur) te mogen afleggen, moet u bij een motoropleidingscentrum een verplichte motorstage van 4 dagen volgen. Op het programma:

 • voertuigbeheersing
 • begeleiding van leerlingen op de weg
 • didactiek en natuurwetten van motorrijden
 • behendigheids- en vervolmakingsoefeningen.

Na die stage krijgt u een attest van deelname. Dat voegt u bij uw inschrijving voor de examens.

Stage

Bent u geslaagd voor de schriftelijke en mondelinge examens? Dan krijgt u een aanvraag tot stagetoelating.

Een tijdje later krijgt u een stagetoelating. Die is 3 jaar geldig. Let op: u hebt maar 2 jaar de tijd om uw stage af te ronden. U kiest zelf de rijschool waar u stage wilt lopen. Uw rijschool geeft aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken door dat u uw stage gestart bent en duidt een stagemeester aan die u tijdens uw stage begeleidt. De stagemeester bereidt de stagelessen die u geeft mee voor.

Stageduur

Het brevet dat u wilt behalen, bepaalt het aantal uren dat u stage moet volgen.

BrevetZonder opleidingscursus in een opleidingscentrumMet opleidingscursus in een opleidingscentrum
Brevet II300 uur225 uur
Brevet III76 uur57 uur
Brevet IV300 uur225 uur
Brevet V200 uur150 uur

Hebt u al een ander brevet? Dan wordt uw stagetijd met 1/3 verminderd.

Stageprogramma

Het stageprogramma bestaat uit:

 • basisprincipes van de werking van een rijschool
 • theorie-, praktijk- en evaluatielessen bijwonen
 • lesgeven – voorbereiding en evaluatie inbegrepen
 • inleiding in de organisatie van examencentra
 • praktijkexamens bijwonen.

U mag maximaal 5 praktijkexamens bijwonen. Daarvoor moet u zich aan enkele regels houden:

 • U toont uw stagetoelating aan de examinator en woont daarna samen met uw stagemeester het examen bij.
 • U gaat op de achterbank van het voertuig zitten. U stapt pas in nadat de examinator zijn plaats heeft gekozen (niet voor brevet IV).
 • U hebt dezelfde rechten en plichten als de rijinstructeur van de leerling.
  • U hebt geen toegang tot het privéterrein van het examencentrum.
  • U mag geen aanwijzingen geven.
  • U mag het examen niet beïnvloeden.

Zodra de directeur van uw rijschool groen licht geeft, mag u ook uw eigen leerlingen tijdens hun praktijkexamen zelfstandig begeleiden.

Tijdens uw stage houdt u het formulier 'Stageverloop (PDF bestand opent in nieuw venster)' bij. Daarop noteert u chronologisch de praktijkopleiding die u krijgt en de lessen die u geeft. Op het einde van uw stage ondertekent u het samen met de stagemeester en voegt u het bij het stageattest dat u van de rijschool krijgt.

Stageverloop

U presteert minstens de helft van uw stage-uren onder toezicht van een lesgever met minstens 2 jaar ervaring. Uw stagemeester begeleidt u tijdens de andere helft van die uren.

Uw stagemeester of een lesgever met 2 jaar ervaring is aanwezig bij de lessen die u geeft. Dat doet hij tot hij kan garanderen dat u geschikt bent om doeltreffend en nuttig les te geven en dat u adequaat en gepast reageert bij gevaar tijdens de praktijkles.

Tijdens uw stage houdt u het formulier 'Stageverloop (PDF bestand opent in nieuw venster)' bij. Daarop noteert u chronologisch de praktijkopleiding die u krijgt en de lessen die u geeft. Op het einde van uw stage ondertekent u het samen met de stagemeester en voegt u het bij het stageattest dat u van de rijschool krijgt.

Tijdens de praktijklessen die u geeft tijdens uw stage voor brevet II of V mogen maximaal 3 personen in het lesvoertuig plaatsnemen: u, de leerling en uw stagemeester of de ervaren praktijklesgever.

Verloopt uw stage niet zoals voorgeschreven? Neem dan contact op met de inspectiedienst van het Departement MOW via het contactpunt ((opent in nieuw venster)).

Inschrijving

Nadat u voor het mondelinge examen geslaagd bent, krijgt u van het Departement MOW een aanvraag tot stagetoelating. Vul die in en stuur ze terug, samen met:

 • een uittreksel uit het strafregister (model 2)
 • een recto-versokopie van uw rijbewijs waarmee u bewijst dat u medisch rijgeschikt bent.

Na uw inschrijving krijgt u een stagetoelating. Die is 3 jaar geldig.

Geslaagd

Bent u geslaagd voor de stage? Dan krijgt u van uw rijschool een stageattest (PDF bestand opent in nieuw venster). Van het Departement MOW krijgt u een uitnodiging om:

 • een behendigheidsproef af te leggen (alleen voor brevet IV)
 • een modelles te geven.

Niet geslaagd

U hebt 2 jaar de tijd om uw stage af te ronden. Lukt dat niet? Of beslist de examencommissie dat u niet geslaagd bent? Dan moet u ook de examens opnieuw afleggen.

Contact

Vragen over de opleiding voor rijinstructeurs of over een rijschool starten, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken ((opent in nieuw venster)).