De acht doelstellingen zijn:

  • Arbeidsparticipatie
  • Onderwijsparticipatie
  • Sociale en maatschappelijke netwerken
  • Verbondenheid
  • Burgerschap
  • Financiële draagkracht
  • Gelijke behandeling
  • Kennis Nederlands

De Barometer Samenleven toont gegevens uit administratieve databanken en de nieuwe survey Barometer Samenleven die ABB sinds 2022 organiseert.

Ontdek de cijfers op www.barometersamenleven.be. ((opent in nieuw venster))

© ABB