Een representatieve groep inwoners van Belgische en buitenlandse herkomst in Vlaanderen en Brussel wordt per brief uitgenodigd om online of schriftelijk deel te nemen. Een externe professionele partner (Profacts) voert het veldwerk uit.

Het dashboard Barometer Samenleven(opent in nieuw venster) brengt de resultaten in beeld.