€122.947.000 is het totaal budget dat wordt voorzien in 2023 voor Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.

In de BBT kun je lezen welke koers het beleid het komende jaar zal nemen rond de vier strategische doelstellingen:

  1. Werken aan een gedeelde en inclusieve samenleving waaraan elke burger bijdraagt
  2. Nieuwkomers kansen bieden en uitnodigen om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving
  3. Wegwerken van de maatschappelijke drempels die individuen weerhouden van volwaardige participatie
  4. Een afgestemd, gedragen en onderbouwd gelijke kansen-, integratie- en inburgeringsbeleid