Na twee jaar stil te hebben gelegen door de pandemie, zijn we terug. Deze netwerkgroep is een initiatief van de Vlaamse overheid, team Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De netwerkgroep heeft als doel onderzoekers en beleidsmedewerkers te informeren over recent onderzoek en beleidswerk rond integratie en migratie.


Ken je nog geïnteresseerden? Laat dit dan zeker weten via samenleven@vlaanderen.be, dan sturen we de uitnodiging door en nemen we hen op in de mailinglijst.

Tot dan!

Het programma

12.30 u.

Onthaal en broodjeslunch

13.15 u.

Inleiding, voorstelling deelnemers en lopend onderzoek

Karen Stuyck - Agentschap Binnenlands Bestuur

13.25 u.

Overzicht initiatieven van de Vlaamse overheid

Tom De Bruyn - Agentschap Binnenlands Bestuur

13.40 u.

De impact van COVID-19 op personen van buitenlandse herkomst in de survey Barometer Samenleven

Tine Kil - Agentschap Binnenlands Bestuur

14.00 u.

De psychosociale impact van COVID-19 op migranten en vluvhtelingen

Eva Spiritus-Beerden - Universiteit Gent

14.30 u.
Pauze

14.50 u.

De impact van COVID-19 op jongeren met een diverse achtergrond en de uitdagingen waarvoor een Overkophuis stond

Ilse Maes, Tessa Debaeke en Jannes Vanmelle - Overkop-huizen

15.15 u.

COVINFORM-onderzoek

Lore Van Praag - Universiteit Antwerpen

15.40 u.

Afsluiten netwerksessie