Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut van start Nieuwsberichten

Nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut van start

Nieuwsbericht
15 maart 2023

Op 15 maart is het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) van start gegaan. Het VMRI beschermt en bevordert als onafhankelijk instituut de mensenrechten in Vlaanderen. De instelling ijvert voor gelijke kansen voor alle burgers en maakt beleidsmakers en de bevolking meer vertrouwd met de mensenrechten.

Bijstand voor burgers

Als burgers slachtoffer of getuige menen te zijn van discriminatie in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt, kunnen ze rekenen op hulp van het VMRI. Deze hulp bestaat uit eerstelijnsbijstand en eventueel bemiddeling en/of oordeelsvorming van de geschillenkamer. Het VMRI kan ook eerstelijnsbijstand bieden aan burgers wiens mensenrechten geschonden zijn in een Vlaamse situatie.

Kennis over mensenrechten verhogen

Daarnaast wil het VMRI de kennis over mensenrechten bij de bevolking en beleidsmakers verhogen. Dit door beleid en sectoren te adviseren, onafhankelijk onderzoek uit te voeren, breed te informeren en sensibiliseren, en publiekelijk te rapporteren over de stand van zaken van de mensenrechten.

Opstartfase

Het VMRI is een nieuwe organisatie die zich nog in de opstartfase bevindt. De komende periode wordt de dienstverlening verder op punt gesteld om burgers die gediscrimineerd zijn zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Vanaf het najaar van 2023 zal de geschillenkamer haar activiteiten aanvatten. Vanaf dan start ook de bredere opdracht op rond het meer vertrouwd maken van de bevolking en beleidsmakers met mensenrechten.