Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep 2023 'Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid' Nieuwsberichten

Projectoproep 2023 'Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid'

Nieuwsbericht
3 maart 2023

Werkt jouw gemeente succesvolle beleidspraktijken uit die het verschil maken voor mensen in armoede? Wil je deze delen met een collega-bestuur? Of ben je met jouw gemeente juist op zoek naar manieren om het armoedebeleid meer impact te geven? Deze oproep is er voor jou!

Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Heel wat expertise dus die, indien gedeeld met een collega-bestuur, ook daar het armoedebeleid kan optimaliseren.

Deze projectoproep stimuleert lokale besturen om succesvolle armoedebeleidsaanpakken onderling uit te wisselen.

De oproep ondersteunt uitwisseling hierover tussen twee of meer besturen waarin één bestuur fungeert als aanbiedende gemeente A en de andere(n) als vragende gemeente(n) B.

Concreet kan de uitwisseling plaatsvinden onder de vorm van:

  • mentoring door een beleidsmedewerker van gemeente A (aanbiedende gemeente) bij gemeente(n) B (vragende gemeente(n))
  • en/of stage door een beleidsmedewerker van gemeente(n) B (vragende gemeente(n)) bij gemeente A (aanbiedende gemeente).

Mentoring en stage kunnen gecombineerd worden in één traject. In samenspraak met VVSG kan ook een specifiek model op maat van de deelnemende lokale besturen worden uitgewerkt (bijvoorbeeld op referentieregioniveau).

Het lokaal bestuur A dat een medewerker ter beschikking stelt, kan hiervoor projectsubsidies ontvangen. De duur en de intensiteit van de samenwerking varieert van project tot project en hangt af van de overeenkomst tussen de lokale besturen over de inhoud en aanpak van het specifieke uitwisselingstraject.

De VVSG speelt een verbindende rol bij de matching van 2 of meer besturen en bij de verdere begeleiding van het traject. Lokale besturen die willen intekenen op 1 van deze modellen als ‘aanbiedend ’ of als ‘vragend’ bestuur, kunnen zich melden bij de VVSG door te mailen naar dewisselaar@vvsg.be(opent in uw e-mail applicatie) . Die matcht vraag en aanbod en begeleidt het traject. Het ‘aanbiedend’ bestuur dient de subsidieaanvraag en de overeenkomst tussen de besturen in per mail op het mailadres samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).