Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met de thema’s gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook in op kruispunten van deze thema’s met bijvoorbeeld andere kenmerken zoals migratieachtergrond en leeftijd.

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. De deadline voor indiening van deze oproep is 1 oktober 2022.