Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep "Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid" Nieuwsberichten

Projectoproep "Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid"

Nieuwsbericht
14 juni 2022

Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Ze beschikken over heel wat expertise die ze kunnen delen met collega-besturen, zodat ook zij hun armoedebeleid kunnen optimaliseren.

Aan deze projectoproep hangt een budget van 250.000 euro. Dat is de compensatie voor een lokaal bestuur dat een ander bestuur inhoudelijk of organisatorisch ondersteunt bij zijn armoedebeleid.

De subsidie aanvragen, kan tot en met 31 oktober 2022.

Werkt jouw gemeente succesvolle beleidspraktijken uit die het verschil maken voor mensen in armoede? Wil je deze delen met een collega-bestuur? Of ben je met jouw gemeente juist op zoek naar manieren om het armoedebeleid meer impact te geven? Deze oproep is er voor jou.

Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Heel wat expertise dus die, indien gedeeld met een collega-bestuur, ook daar het armoedebeleid kan optimaliseren.

Deze projectoproep stimuleert lokale besturen om succesvolle armoedebeleidsaanpakken onderling uit te wisselen. Het is het resultaat van een samenwerking van Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen met Benjamin Dalle, Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding en werd opgenomen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Lees alle informatie over de projectoproep