In opdracht van Gelijke Kansen werd van het SV-rapport ‘Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap’ een samenvatting gemaakt in Vlaamse Gebarentaal, in een eenvoudig te lezen tekst en in een tekst met voorleesfunctie. Op deze manier wordt het rapport ook toegankelijk voor doven en slechthorenden, voor personen die moeite hebben met het lezen van lange en moeilijke teksten en voor personen met visuele beperkingen.

De samenvatting in Vlaamse Gebarentaal, de eenvoudig te lezen tekst en de tekst met voorleesfunctie is te vinden op de webpagina over het rapport: Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap ((opent in nieuw venster))