Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stad Antwerpen brengt professionals samen op inspiratiedag Vinden & (Ver)binden Nieuwsberichten

Stad Antwerpen brengt professionals samen op inspiratiedag Vinden & (Ver)binden

Nieuwsbericht
28 maart 2023

Op maandag 27 maart organiseerde stad Antwerpen in samenwerking met Atlas, Integratie en Inburgering en Het Roze Huis een slotdag van het tweejarig project Vinden & (Ver)binden. De stad en haar partners werkten in dit project samen om personen uit de LGBTQIA+-gemeenschap te ondersteunen en in te zetten op welbevinden en gelijke participatiekansen. Het tweejarig project werd mogelijk maakt met subsidies van het Vlaamse gelijkekansenbeleid.

Vinden & (Ver)binden is ontstaan vanuit vaststellingen dat in Vlaanderen zowel personen met een migratieachtergrond als personen die tot de diverse groep LGBTQIA+ behoren drempels ondervinden op verschillende levensdomeinen (huisvesting, arbeidsmarkt, onderwijs, hulpverlening,…). Het project richt zich dan ook tot personen die zich op het kruispunt bevinden van seksuele en genderdiversiteit en migratieachtergrond. Door hun dubbele minderheidspositie hebben ze een grotere kans om uitsluiting te ervaren en dat heeft een sterke impact op hun welbevinden.

Op de slotdag van het project deelden tal van experten kennis en inzicht rond dit thema, om de dienst- en hulpverlening nog toegankelijker te maken voor deze kwetsbare doelgroep. Professionals volgden een gevarieerd aanbod van verschillende workshops. Daar kregen ze een inkijk in het leven van LGBTQIA+-personen in een opvangcentrum, kregen ze tips over hoe ze kunnen inzetten op een inclusieve organisatie en hoe ze een veilige en vertrouwde omgeving creëren.

Lerend Netwerk, buddywerking en diversiteitstraject

Tijdens het tweejarig project Vinden & Verbinden werd er een lerend netwerk opgezet met de bedoeling om personen uit de LGBTQIA+-gemeenschap beter toe te leiden tot de dienst- en hulpverlening. Het netwerk wilde organisaties uit het werkveld seksuele en genderdiversiteit, organisaties die zich specialiseren in migratie én vertegenwoordigers van de brede hulp- en dienstverlening met elkaar verbinden. De noden en behoeften van de doelgroep werden in kaart gebracht en zo kon dit lerend netwerk ook aanbevelingen formuleren voor beleidsmakers en praktijkwerkers.

Het Roze Huis werkte een buddywerking op maat uit voor LGBTQIA+-personen(opent in nieuw venster) met migratieachtergrond en Atlas realiseerde een diversiteitstraject bij het Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever.

E-learning voor hulpverleners met concrete tips

Stad Antwerpen ontwikkelde, samen met de kernpartners, een e-learning voor dienst- en hulpverleners(opent in nieuw venster). Zowel concrete tips als getuigenissen in de leefwereld van LGBTQIA+-personen met migratieachtergrond komen aan bod. De e-learning beantwoordt vragen zoals: Welke impact heeft een asielprocedure op je leven als LGBTQIA+-persoon? Waar staan de letters LGBTQIA+ nu juist voor? Waar hou ik als hulpverlener best rekening mee tijdens een gesprek met een LGBTQIA+-persoon met migratieachtergrond?