Beeld vlaamse en nederlandse stadsgracht
© Wij-zij

Meer dan ooit staat de verhouding tot onze eigen koloniale geschiedenis in de belangstelling.

Vlaamse - en Nederlandse steden en gemeenten vragen om ondersteuning hoe met deze thematiek om te gaan. Hoe zorg je ervoor dat jouw dekolonisatie traject een breed gedragen verhaal blijft en niet zorgt voor onnodige schadelijke polarisatie - en wij-zij denken?

Om aan die vraag tegemoet te komen organiseert Wij-Zij op 24 mei in Cultuurhuis deBuren en Muntpunt te Brussel een ontmoetingsmoment tussen Nederlandse en Vlaamse steden en gemeenten. Zo kunnen ze van elkaars aanpak leren en elkaar inspireren. Wat is concreet de rol van het bestuur in het omgaan met het koloniaal verleden, hoe voer je dat historisch onderzoek en op welke manier ga je aan de slag met de resultaten? Op welke manier grijp je in op de publieke ruimte? En hoe organiseer je succesvolle participatietrajecten?

De studiedag gebeurt in samenwerking met Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Integratie & Inburgering, Vlaamse Gemeenschapscommissie, en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Schrijf je nu in. ((opent in nieuw venster))